Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kuntasektorille!

29.3.2022

https://www.tehy.fi/fi/tiedote/tehy-ja-super-uusi-ylityo-ja-vuoronvaihtokielto-koko-kuntasektorille