Toiminta

Yleistä

1. Pidetään sääntömääräiset kokoukset ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

2. Osallistutaan Tehyn järjestämiin kokouksiin tarpeen mukaan.

3. Tiedottaminen tapahtuu lähinnä sähköpostilla ja ammattiosastolla on myös omat Facebook-sivut. Tarvittaessa lähetetään jäsenkirjeitä myös paperisena.

4. Tuetaan jäsenten ammatillista koulutusta.

5. Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan järjestökoulutuskursseille.